Околности

"Витошко- Студена"

Държавна дивечовъдна станция “Витошко-Студена” е обособена 1967 година и се намира на 30 км югозападно от гр. София. Разположена е по югозападните склонове на Витоша с обща площ 19 850 ха и попада изцяло в границите на Природен парк Витоша.
Разпространи съдържание