Образование

Школото под наем

Вчера местните законотворци приеха отчетите за миналата година и програмите за бъдеща работана КСМД и читалищата, дадоха съгласието си кметът Росица Янакиева да сключи договори за краткосрочни заеми заради изпълнението на спечелени, важни за развитието на общината проекти.

Там,гдето знанието вече не живей...

В песента на Панайот Пипков "Върви народе възродени" се пее "Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, гдето знаньето живей!" За жалост,в село Студена народността отдавна е паднала,дори умряла! Основно училище "Васил Левски" е закрито! Третото училище в България,един от символите на следосвобожденското ни образование,вече няма да ехти от детски гласове.

Грипна ваканция - продължава

Прекратяват се учебните занятия в училищата от област Перник от 08.02.2012 г. до 10.02.2012 г. включително.

Грипна ваканция

Със заповед на министъра на образованието, младежта и науката се прекратяват учебните занятия в училищата от област Перник от 03.02.2012 г. до 06.02.2012 г. включително.

1 февруари - НЕУЧЕБЕН ДЕН

До Учениците

От ОУ "Васил Левски"

с. Студена

Със заповед на кмета на Община Перник, Росица Янакиева - 1 февруари 2012 г е обявен за НЕУЧЕБЕН ДЕН

 

Петя Пепова със златни медали от фестивалите в Дрен и Пещера

Петя Пепова се представи великолепно на фестивала "Слънце иде"-2011 г. проведен в село Дрен, и конкурса на сватбена обредност в село Пещера -2011г.

15 септември в ОУ "Васил Левски"

От името на колектива на ОУ "Васил Левски" честит първи учебен ден на всички ученици и успешна учебна година!!! Благодарим на всички които присъстваха на тържеството и много успех на новите ни ученици и на сладките първокласници!!!

Откриване на новата учебна година

Новата учебна година ще бъде открита на 15 септември от 09:00 часа в ОУ "Васил Левски". Всички гости са добре дошли.

Разпространи съдържание