"Витошко- Студена"

Държавна дивечовъдна станция “Витошко-Студена” е обособена 1967 година и се намира на 30 км югозападно от гр. София. Разположена е по югозападните склонове на Витоша с обща площ 19 850 ха и попада изцяло в границите на Природен парк Витоша.

Територията на ДДС "Витошко-Студена" се обитава от благороден елен, елен лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, дива коза, мечка, вълк, тибетски як, фазани, яребици и планински кеклик.

Най-добрите отстреляни трофеи по видове дивеч са:

  • Благороден елен - 246.81 т. CIC, 232.16 т. CIC;
  • Елен лопатар - 184.42 т. CIC, 184.03 т. CIC;
  • Дива свиня - 137.62 т. CIC, 129.69 т. CIC;
  • Муфлон - 214.5 т. CIC;
  • Сърна - 130.00 т. CIC;
  • Мечка - 408.00 т. CIC;
  • Вълк - 41.4 т. CIC череп и 100.75 т. CIC кожа

Източник: http://www.huntinginbulgaria.com