Блог Biser

Изтегли си късметче

квартал Църква със свой сайт

 

От преди няколко дни квартал Църква (Даскалово) имат свой сайт. Доста поработихме над него, но всеки коментар ще ни е от полза. Те също имат интернет камера ... къде е ... ще разберете на сайта. Все още няма нищо във форума, но оставяме това на потребителите му.

Отдих, туризъм и туристически обекти около Перник

Община Перник обхваща Пернишката котловина по горното поречие на р. Струма, част от Национален парк “Витоша” и ботаническия резерват “Острица”. В прилежащите й планини са изградени туристически хижи и заслони, курортен център с минерална вода в с. Рударци и язовири в селата Ярджиловци, Мещица, Студена и Боснек.

Природни забележителности

До селото се намира язовир, носещ същото име - Студена, който дава началото на река Струма.Той е в рамките на природен резерват "Витошко" и е основен водоизточник за гр. Перник и региона. Поради това е забранен за посещения и риболов откъм вододайната зона - с.Студена.

Местоположение, население, пощенски код, надморска височина, площ и т.н....

Местоположение: Снимката

Население: 1840 жители (към 01/01/2007 - НСИ) по настоящ адрес, по постоянен: 1723 жители

Надморска височина: 800 метра на площада в центъра, иначе по цялото продължение: от 700 до 999 м.

Площ на Село Студена: 74.794km2 (НСИ)

Пощенски код: 2344

Телефонен код на БТК: 07715 от България (+3597715 от чужбина)

История

Тук е било третото училище в България и дори перничани до 1901 г., преди да започнат да развиват миньорството, са идвали да учат в Студена. Над селото се намира некропол от втори век с 28 гроба и старо селище. Църквата "Св. Георги" е по-стара от Боянската. Запазени са основите на още 12 църкви и заради тях през XV и XVI век са наричали местността Малката Света гора.

Църквата

Изграждането на храма "Св.Архангел Михаил" е започнато през 1837 година и е завършен през 1846 година. Той е осветен от гръцкия владика Матей Самоковски. Замисленият проект е бил с външни кубета, но турският окръжен управител забранил "за да не дразнят иноверците".

Разпространи съдържание