1 февруари - НЕУЧЕБЕН ДЕН

До Учениците

От ОУ "Васил Левски"

с. Студена

Със заповед на кмета на Община Перник, Росица Янакиева - 1 февруари 2012 г е обявен за НЕУЧЕБЕН ДЕН

 

Причината е тежките усложнени метеорологични условия на територията на общината. Заповедта важи за всички училища на територията на Община Перник.