Община Перник продава кариера в землището на село Студена

Общинските съветници в Перник дадоха съгласието си за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на два терена, представляващи скали и пясъци. В предложението на общинската администрация за продажба на двата терена частна общинска собственост се посочва, че мярката е в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010г., приета с решение на ОбС от началото на годината.

Освен това в края на юни в Община Перник е постъпило инвестиционно намерение от „Хидрострой-Студена" ООД за закупуване на конкретните два терена. Общинските имоти са в землището на село Студена и са заобиколени от кариери, в това число и на посочената фирма.

Единият е от 35,216 дка. За него лицензиран оценител е предложил начална тръжна цена 15,45 лв. за м2 или за цялата площ 544 190 лв. Другият терен, който също бил от скали и пясъци, е с площ 14,366 дка и ще се продава при начална тръжна цена 15,30 лв. за м2 или общо за цялата площ 219 800 лв.

Съветниците приеха предложението радушно - 27 от тях гласуваха „за" продажбата на земята в Голо бърдо в района на кариерите около Студена, шестима се въздържаха и само двама бяха против. Според общинския съветник Петьо Фетфов е добре, че общинската хазна от тази сделка ще влязат свежи пари.

При положение, че имотите трябва да се продават на публичен търг с тайно наддаване, би могло да се очаква да има и други кандидати за имотите, освен фирмата, внесла инвестиционното намерение, но от друга страна вероятно двата терена са в района на концесионната площ на Хидрострой. Тогава възниква въпрос за какъв търг и за какво наддаване става дума.

Кметът на Студена Валери Спасов успокои, че бил разговарял с хората от селото и те нямали възражения, защото имотите били в отдалечена местност, където са кариерите на БКС и Хидрострой.

 

Източник: http://ipernik.com/novini/10678.html