Народно читалище Светлина село Студена

НЧ"Светлина 1919 Г" благодари на своите дарители !

Читалище"Светлина 1919 Г " благодари на своите дарители:

1. ФИРМА ЕТ"Александър Петров" -направил дарение на стойност 80 лв..Парите са похарчени за закупуване на 2 броя печки за отопление на библиотеката.

2. Невяна Василева Газибарова - направила дарение от нови детски книги за библиотеката на НЧ"Светлина 1919 Г"

3. Храм "Св.Архангел Михаил"с.Студена - Църковното настоятелство отпусна 300 лв. на НЧ"Светлина 1919 Г",за да закупим врата на библиотеката. Парите са дадени на заем и трябва да бъдат върнати до 22.03. 2011г.