Народно читалище Светлина село Студена

готови справочни материали

За вас, ученици

За вас,ученици

За тези,които ще участват в конкурса за  есе на тема:

За вас ученици

                                     
ЗА  ВАС  УЧЕНИЦИ
----------------------------
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
 Изучавани произведения по литература от ІІ до ХІІ клас
Втори клас
БОСЕВ, Асен. - Весели стихове за деца и юноши
ВАЗОВ, Иван. Аз съм българче
ГАБЕ, Дора. Тъмното : Разказ
ЕЛИН ПЕЛИН. Дядовата ръкавичка:

Разпространи съдържание