Народно читалище Светлина село Студена

Голямо и ценно дарение за библиотеката и нейните потребители!

Днес 12.10 2012г., Библиотеката получи ценно дарение- книги от различни отдели на знанието.

БЛАГОДАРИМ НА ДАРИТЕЛЯ - АНА АВТОВА!

Всеки,който цени хубавата книга-ученици,студенти,Студенци-Възползвайте се!!!