ПРОГРАМА за патронния празник на Основно училище “Васил Левски”

П Р О Г Р А М А

за патронния празник на ОУ “ Васил Левски”

село Студена,  общ. Перник

18 февруари 2011 година

 

Час

Мероприятие

10,45-  11,00

Посрещане на гости

11,00-  12,00

Разпределяне и работа в клубове

12,00-  12,15

Подреждане  изложби

12,15-  13,00

Шведска маса

13,00-  13,20

Пресконференция

13,20- 13,40

Представяне на таланти

13,40-14,30

Дискотека