30 май (сряда) е обявен за неучебен ден

На основание Заповед на кмета на община Перник, 30 май (сряда) е обявен  за неучебен и неприсъствен ден за всички ученици. 

НА 30.05.2012 ГОДИНА НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДА И НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА VІІ КЛАС.