165 годишнина на ОУ "Васил Левски" село Студена

Тържествено отбелязаха 165 годишнината на Основно училище "Васил Левски" в село Студена ученици, родители и многобройни гости. Основно училище Васил Левски е сред най-старите български училища, съхранило се през всякакви преходни времена и изпитания на времето. Учениците бяха наградени с книги и грамоти. Бяха подготвили културна програма и презентация за училището. Не малка гордост бе и издадения от Клуб "Млад журналист" втори брой на вестник "Будилник на XXII век"

от ipernik.com:

В поздравителния адрес на началника на инспектората беше подчертано, че не е важно колко са годините в живата на едно училище, а колко е живата през тези години. В момента в училището в Студена учат само 50 деца. Но в историята на старото школо са записани много, много деца получили знание в него. Като отправи приветствени думи за годишнината и даде висока оценка на преподавателския състав, кметът на Перник Росица Янакиева подчерта, че много зависи от местните хора училището да не бъде закрито заради недостиг на ученици. Тя прикани всеки да положи усилия в школото да се запишат повече деца. Да продължи да подържа огъня на познанието старото школо на Студена, за да топли дните на селото сега и вбъдеще, пожела кметът Валери Спасов. Дано!