Отбора на ОУ "Васил Левски" за Гражданска защита завоюва І-вото място

Приключи областният етап на състезанието „Защита при бедствия и аварии" в гр. Перник. Учениците от ОУ "Васил Левски", с. Студена станаха първенци след оспорвана надпревара, като оставиха зад себе си отборите на 7 ОУ „Г. С. Раковски” в Перник и ОУ „Христо Смирненски” в Радомир. 

Състезанието се проведе в две етапа. В теоретичната част отборите решаваха тест за природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, индивидуални и колективни средства за защита, пожарна защита и първа долекарска помощ. Практическата част включваше демонстрации на адекватно поведение при възникване на природни бедствия, използване на индивидуални средства за защита, херметизация на помещение и на хранителни продукти, поведение и действие по сигнали на „Гражданска защита”, оказване на медицинска помощ на пострадал. Участниците показаха много добра подготовка и реакция. 

Така отбор на ОУ "Васил Левски", с. Студена ще вземе участие в Националното ученическо състезание през месец май в Русе. Нека им пожелаем успех и да поздравим отново 4-те момичета: Йоанна Александрова, Ивета Кирилова, Симона Ангелова и Кристина Христова, заедно с техният ръководител г-жа Йорданова!