Национално външно оценяване - 29 май

На 29 май (вторник) за учениците на ОУ "Васил Левски" ще бъде неучебен ден, тъй като ще се проведе Националното външно оценяване по "Обществени науки и гражданско образование" за 7 клас и Държавните зрелостни изпити след 12 клас.

Националното външно оценяване по математика за учениците от 7 клас в ОУ "Васил Левски" ще се преведе на 28 май (понеделник).