Вестник "Будилник на XXII век"

По случай Деня на народните будители - 1 ноември, учениците от 7-ми клас на ОУ "Васил Левски" в часовете по ЗИП - БЕЛ създадоха вестник "Будилник на XXII век".

Този празник се посреща с гордост и уважение към всички будители, защото всеки от тях е направил нещо важно за България. Без тях ние щяхме да сме много бедни, защото благодарение на хора като Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов, д-р Петър Берон и много други днес ние съществуваме като нация. На този ден трепка радостно всяко българско сърце. На празненствата се казват стихотворения, пеят се песни и се изразява искрена признателност към онези хора, които са дали живота си за майка България. Тези хора не са обикновени. Някои от тях са провъзгласени за светци, защото са давали мило и драго за българския народ и за това, че със своята дейност са създали наново цял един народ - българския.

На 29 октомври 2009 г. излиза първият брой на вестник "Будилник на XXII век". Той е посветен на великия български празник - Денят на народните будители. В неговата подготовка взеха участие учениците от 7 клас, които с общи усилия взеха интервюта, подготвяха статии и информационни бележки за народните будители. Набавихме снимки, с които весника ще стане по-интересен за читателите. В него можете да прочетете интересни факти за живота и дейността на будителите - кой е създал първия български буквар - "Рибен буквар" и кой е създал българската азбука. Вестника подготвяхме с голямо желание и се надяваме да го четете с внимание и интерес.

Ето и част от взетите интервюта:

 

  • Миглена Димитрова - директор на ОУ "Васил Левски", с. Студена
Здравейте госпожо Димитрова. Ние сме кореспонденти на вестник "Будилник на XXII век". Искаме да Ви зададем няколко въпроса по повед на Деня на народните будители.
- С удоволствие ще отговоря на въпросите ви
Въпрос: Какво е за Вас Денят на народните будители?
Отговор: Празник на духовността; ден, в който си спомняме за миналото, изпълнено с трудности и изпитания, за да обмислим настоящето и да градим бъдещето.
Въпрос: Как си представяте ученика и учителя на XXII век?
Отговор: XXII век? Трудно е да проникнем толкова напред в бъдещето. Зависи от нас самите... Ако утре зависи от днес, то ние сме тези, които бихме могли да очертаем вида и формата на училищното образование през XXII век. Безспорно с висок дял на технологиите, но да не забравяме, че както казват древните гърци - човекът е мярка на всички неща.
Въпрос: Потребност ли е за Вас училището? 
Отговор: Безспорно, винаги е било и ще бъде.
Въпрос: Какво ще организирате в училището по повод празника?
Отговор: 1-ви ноември е ден, в който се връщаме традиционно назад. Но в стремежа си да се оттласнем от формализма използваме един по-различен начин на представяне на миналото, а именно активно проучване и оценка през призмата на съвременността. Затова съм щастлива, че в училище има млади журналистически таланти, които не само изучават, но и изграждат своите представи за присъствие на духовността.
Въпрос: Как ще подредите будителите на България днес?
Отговор: В днешно време виждам будител в лицето на българския учител.  
  • Недка Йорданова - учител по математика  
Здравейте госпожо Йорданова. Ние сме кореспонденти на вестник "Будилник на XXII век".
Въпрос: Какво е за Вас Деня на народните будители?
Отговор: Денят на народните будители за мен е един свят и светъл празник
Въпрос: Какво ще организирате в училището по повод празника?
Отговор: Празник посветен на Деня на народните будители с участието на учениците, разговор по класове за значението и влиянието на делото на тези свети личности.
Въпрос: За Вас потребност ли е училището?
Отговор: Разбира се! И то огромна потребност.
Въпрос: Как си представяте ученика и учителя на XXII век?
Отговор: Представям си едно широко навлизане на компютърни и информационни технологии в процеса на обучение, както в работата на учителите, така и в работата на учениците.
Въпрос: Според Вас, ако трябва да класирате, как ще подредите будителите на България днес?  
Отговор: Въздържам се от такава класация.
Благодаря Ви за интервюто. Приятен ден и успех в работата.

  • В. Спасов - кмет на Кметство село Студена, общ. Перник
Здравейте, ние сме кореспонденти на вестник "Будилник на XXII век".
Въпрос: Какво е за Вас Деня на народните будители?
Отговор: Това е празник. Празник на всички българи според мене.
ВъпросКак си представяте ученика и учителя на XXII век?
Отговор: Представям си ги типично като всички европейци - образовани и съвременни хора.
ВъпросКак според Вас могат да се подредят будителите на България днес?
Отговор: Ами азмисля, че днес будителите по-рядко се намират такива хора, но има и днес. Днешните будители са като Стефан Цанев, художници като Светлин Русев.
Благодаря Ви и приятен ден!