Благодарствено писмо

 

        ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с.СТУДЕНА, общ. Перник

пощ.код 2344, ул.”Христо Ботев” 175 В

тел. 07715/2228  e-mail  [email protected]

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО  ПИСМО

от Миглена Димитрова

Директор на ОУ „Васил Левски”


 

             Изразявам сърдечната си благодарност на г-н Георги Кръстев, за дарената на ОУ „Васил Левски”, с. Студена тенис – маса. Тя е не само ценен коледен подарък, който ще допринесе за физическото развитие на децата ни и ще обогати спортните им възможности, но е доказателство, че и във време на криза спомоществователството все още е живо.

            Вие направихте благотворителен жест, достоен за пример и подражание, жест, който е израз на Вашата ангажираност за бъдещето на децата и доказвате, че този, който инвестира в образованието, инвестира в бъдещето.

  

            Здраве и късмет на всички през Новата 2010 година!

 

  

29.12.2009 г.