Благодарност

 

Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т

 

Във връзка с осъществената инициатива

на учениците от VІ клас

„Да помогнем на деца в неравностойно положение"

 

ПОЗДРАВЯВАМ

 

Учениците от ОУ „Васил Левски",

които направиха реалност една благородна и хуманна идея и привнесоха топлина и радост на децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Радост" в  с. Дрен.

Изразявам своята благодарност и към всички, които подкрепиха това начинание.

Всички вие, учениците от ОУ „В. Левски",

доказахте, че щедростта има не само  материални измерения и че най -голямото

богатство е да бъдеш добър Човек!

       Гордея се с вас!

 

С уважение: Миглена Димитрова

 

12.03.2010 г.