ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ПО ЛИНИЯТА ПЕРНИК – СТУДЕНА

Заместник областният управител Георги Шарлачки запозна членовете на Областната комисия по транспорт с предложенията за промяна на маршрутните разписания, внесени от Общините Перник и Брезник. На заседанието беше разгледано маршрутното разписание на автобусната линия София – Кладница от Републиканската транспортна схема. Действащите разписания по тази линия са утвърдени от Министъра на транспорта през 2004 г. Курсовете са разпределени по квоти за община Перник и Столична община. От квотата на Община Перник се възлагат 13 бр. маршрутни разписания, като 7 се изпълняват целогодишно, а 6 бр. се изпълняват сезонно от 1 юни до 30 септември. Днес членовете на комисията обсъдиха и приеха предложението на община Перник за промяна на крайната спирка в гр. София, която по досега действащите разписания е АГ «Запад». Комисията гласува уеднаквяване на маршрута с утвърдения за курсовете на Столична община – последна спирка АГ «Сердика». Областната Комисия по транспорт прие предложението за увеличаване броя на курсовете по съществуващата линия Перник – Студена. Гласувано бе следното разписание: София АГ „Запад” – 7.15; 9.45; 12.15; 15.15; 17.45; 20.15; Яз. Студена – 6.00; 8.30; 11.00; 14.00; 16.30; 19.00; От два на три се увеличава броят на автобусните курсове по линията АГ Перник – с. Дрен / до Мали Дрен/. От АГ Перник автобусите ще тръгват в 5.30; 7.45; 17.45; Часовете за тръгване от с. Дрен са: 6.50; 9.05 и 19.05; Гласувано и прието бе предложението на Община Брезник за включване на още две спирки по линията АГ Перник – Мещица – АГ Брезник. Автобусите вече ще спират допълнително на Пазара и на Шахтьор.