Шест са незаконните сметища в Студена!

Абсолютен фаворит с цели 6 нерегламентирани сметища се оказа село Студена. При проверки са установени са 28 незаконни сметища. От тях в Перник са 12; в Батановци- 3, а в селата: Студена-6; Ярджиловци-2; Рударци-2; Боснек-1; Дивотино-3 и Люлин-2 . Нерегламентирани сметища не са открити само в: кв.„Калкас” и селата: Кладница, Витановци и Зидарци. а констатираните незаконни сметища са съставени актове за установяване на административно нарушение на кметовете в село Дивотино и в гр. Батановци.

Два акта са съставени на жители от квартал Църква за установени нарушения- изхвърляне на строителни отпадъци и оборска тор на нерегламентирани затова места. При извършените съвместни проверки са дадени предписания на кметовете за почистването на отпадъците. Предписанията са изпълнени в почти всички населени места. съставен е акт на кмета на Рударци след извършена проверка и последващ контрол. Такава проверка е направена и в Студена. Директорът на РИОСВ- Перник подчерта изрично, че Законът за управлението на отпадъците вменявал на кметовете задължението да не се допуска възникването на нерегламентирани сметища, а при появата им да санкционират нарушителите. „Бедата е, че повечето кметове в областта не искат да си навличат гнева на местните жители, налагайки им санкции. Затова съвсем резонно е да се появяват незаконни сметища”,коментира Пламен Ангелов.

Източник: http://www.pernikonline.com/3721/globikha-kmetove-za-nezakonni-smetishcha