РИОСВ не глоби Кариери Студена

След проверки и глоби наложени от РИОСВ без глоба се е отървала Кариера Студена ООД- София, която експлоатира находище Шумнатица в землището на пернишкото село Студена. При извършената комплексна проверка на дружеството е установен пропуск при количеството взривно вещество, възпламенявано в серия. На фирмата е направено предписание, което трябва да бъде изпълнено до 11 юли.

Градски вестник