Прекъсвания на тока в Студена

На 11.04.2011 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Студена - ул. „Христо Ботев" 121

На 13.04.2011 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Студена - Кариери Студена

Изчичник: ЧЕЗ