Петя Пепова Михайлова от с.Студена заедно с Валя Балканска

Петя Пепова Михайлова възпитаничка на  ОУ" Васил Левски"заедно с известната народна  певица Валя Балканска  на събора в кв.Даскалово 2008г.