Канализация по централната улица в Студена

Канализация прокарват по централната улица в Студена.