За депутатите в новия парламент :)

На заседание на парламента галсуването е следното:

"За корупцията" - 150 гласа

"Искаме и ние" - 84 гласа

"Въздържали се - 1 глас

"Против" - няма