Осигурени са пари за ремонта на язовирната стена

Проектът за рехабилитация на стената на язовир “Студена” е един от четирите проекти, които ще получат финансиране от Международната банка за възстановяване и развитие. Това стана ясно вчера на пресконференция във “В и К”.

   През юли месец тази година Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще стартира процедурата по избор на фирма-изпълнител. Очаква се в края на август или най-късно в началото на септември да стане известен изпълнителят, който да пристъпи към реализирането на проекта, тъй като според специалистите през този период на годината нивото на язовира е спаднало и позволява извършването на ремонтни дейности.От ръководството на водоснабдителното дружество поясниха, че питейният водоем, който водоснабдява както областния град, така и околните населени места е строен преди 55 години. Частичен ремонт е извършван преди повече от 5 години само на осветлението на галерията на язовирната стена. Основен ремонт, обхващащ изпускателите и хидроизолацията на язовирната стена не е правен от построяването на язовира до сега.

  Според управителя на “В иК”- инж. Камен Каменов този ремонт ще гарантира нормалната експлоатация на язовира поне още 50 години. В момента в него има достатъчно вода, която да гарантира безрежимното водоснабдяване на населението. Недостигът на вода във високите части на някои райони се дължи единствено на увеличеното потребление през горещите летни дни.