Великден в с.Студена

19.04.2009г. - Студена пред църквата