Поправят стената на язовира

Стената на пернишкия язовир "Студена" се нуждае от спешна рехабилитация.
Съоръжението не е ремонтирано от пускането в експлоатация на водоема през 1956 г., затова и са необходими неотложни мерки за реконструкцията му. Тя се налага, за да може да се завирява целият наличен обем от 25 млн. кубика, поясни шефът на местната ВиК Камен Каменов. Иначе стената е здрава, няма пукнатини и не крие опасност за населението.
Водоемът обаче е единственият питеен на територията на Перник. Освен областния град той захранва и съседния Батановци, както и няколко околни селища и това налага капацитетът му да бъде използван 100%. През тази година съоръжението ще премине на технически преглед и докладът на експертите ще бъде представен за разглеждане в МРРБ, съобщи Каменов.
Рехабилитацията на язовирната стена заедно с изграждането на три нови язовира - "Луда Яна", "Нейковци" и "Пловдивци", е включена в проект, който ще се финансира от Световната банка. Това обеща министърът на регионалното развитие Асен Гагаузов по време на международния симпозиум "Експлоатация, рехабилитация и надграждане на язовирите и хвостохранилищата", проведен в началото на юни.

Перник днес


Очаква се започването на ремонт на стената на язовир „Студена” в Перник, съобщи управителят на В и К инж. Камен Каменов. Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ е отпуснало 3 000 000 лева с тази цел. Преди това предстои провеждането на технически преглед на язовирната стена. Това ще направи специална комисия, обясни инж. Каменов. Анализът на състоянието на съоръжението е нужно, за да стане ясно дали може да се завирява целият обем на питейния водоизточник, чийто капацитет е 25 милиона кубически метра. Докладът на комисията ще бъде предоставен в МРРБ за оценка.

feature photo

Стената не е повредена, няма опасност от напукването й. Управителят на В и К обаче бе категоричен, че спешният й ремонт е необходим, тъй като такъв не е правен откакто е построен водоемът, т.е. от 51 години насам. Водоизточникът снабдява с вода целия Перник и голяма част от селищата в общината. Предстои проевждането на конкурс в МРРБ за фирма-изпълнител на ремонтните дейности.

Кладница


Предстои преглед на стената на язовир "Студена", съобщи управителят на ВиК Камен Каменов. Съоръжението е строено през 1956 г. и оттогава не е ремонтирано. Язовирът е единственият питеен водоизточник на Перник.
Заделени са 2,5 млн. лв. за спешен ремонт на стената. В момента се провежда търг за изпълнител. Ремонтът ще позволи безпроблемно да се пълни целият язовир, чийто обем е 25,2 млн. куб. м.
В момента наличният обем е 19 млн. куб. м. Притокът във водоема е 64 л/сек, разходът е 776 л/сек.
"Няма опасност от скъсване на язовирната стена. Тя обаче трябва да бъде ремонтирана, защото това не е правено, откакто е построена", поясни Каменов.
Според него проблем за Перник са честите аварии на водопроводната мрежа. Тръбите са доста стари и пукат от жегата като съчки. Само 16 км тръби от общо 520-километрова водопроводна мрежа в Перник са подменени. Обновяването е осъществено със средства, осигурени със заем от Световната банка в размер на 1 350 000 долара.
Водопроводната мрежа на Перник е изграждана през 60-те години на миналия век. Тръбите са азбесто-циментови, амортизирани. При използването им се губи 70-73 на сто от водата. Освен това ежедневно възникват от две до пет аварии.
"За да се справим, увеличихме аварийните екипи от два на пет. Въпреки това пак не можем да смогнем", каза Каменов.
Ситуацията се усложнява и от наличието на 700 спирателни кранове под асфалта. При всяка авария се разбива настилката, което оскъпява ремонтите, твърди Каменов. Затова ВиК започва да вади крановете на повърхността.
За да реши глобално проблема, община Перник кандидатства по програма ИСПА с проект за подмяна на водопроводната мрежа на града. Необходими са 29 млн. евро. В момента се прави хидравличен модел за осъществяване на реконструкцията, допълни Каменов.

Кладница

в-к "Вяра"