Къде ще спират тока от ЧЕЗ?

За периода 07-10.09.2010 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти от КладницаРударциСелимица и Студена за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

На 07.09.2010 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Рударци - ул. „Ерма".
На 07.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Студена - махала Бугьовец.
На 08.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Студена - махала Бугьовец.
На 09.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Кладница - манастир „Св. Николай" и хижа „Селимица".
За периода 09-10.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Студена - махала Бугьовец.
На 10.09.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Рударци - ул. „Перник".