Tерор върху живота и къщите в Студена и Кралев дол

Мърлява администрация и калпаво законодателство позволяват безогледно разкопаване, добиване на инертни материали и терор върху живота и къщите в Студена и Кралев дол

И жителите от китното пернишко селце Кралев дол изпищяха след събратята си по съдба и комшии от Студена от прахоляците и шума на трошачно-пресевната инсталация, с която един пернишки предприемач от десетина години развива процъфтяващ частен бизнес. Това е ЕТ "ДЛВ - Добри Владимиров", който се слави като един от най-заможните бизнесмени в някогашната миньорска столица и освен с пресяването и трошенето на камъни се занимава основно с транспортна дейност, като например стопанисването на гаража на гиганта "Стомана", разказва сам той за дейността си.

В двора на бащината си къща е монтирал трошачно-пресевната инсталация и там вече е обособена бая солидна работна площадка. Жителите от селото ни сигнализираха за денонощния тормоз, който търпят от грохота на инсталацията, както и за слоевете прах, които се напластяват върху и в домовете им. Оказа се, че разрешението за този вид дейност в границите на населеното място е било издадено още преди десетина години от някой "умник" в община Перник.

А по сега действащите закони същата община няма никакви правомощия да спре производството.

Само на няколко километра от това иначе красиво планинско селце се намира Студена, където седем фирми копаят инертни материали по полулегален начин. Всички те са заработили със съответни тапии по време на управлението на НДСВ през 2003 година, сочат документите. Въпреки масовите протести на живеещите в селцето, на чиято територия има язовир и взривовете на откритите рудници представляват потенциална опасност за стените му, няма управник, който да се е трогнал и да е направил нещо за успокоение на местните хора.

В Кралев дол пък хората хем се жалват от шума и прахта, хем са в зависимост от Добри, който осигурявал работа на над 150 човека от селото. "Нема кой да го помръдне Добри от тука и че си прави, що си знае. Даже и Бойко Борисов да дойде, нищо не може да му направи", казва млад мъж насред мегдана на селото. И побърза да се прибере, като видя, че Владимиров се задава по пътеката. Оказа се, че съпругата му работела като чистачка във фирмата. В такава зависимост са почти всички в селото. "Целият ни магазин е потънал в прахоляци, всичките ни стоки. Но не ги чуваме да работят с инсталацията през деня", казва магазинерката Мария.

Комшиите на Добри бай Петър и Станчо пък разказват, че преди на мястото на трошачната система живеел Любе, бащата на бизнесмена, но се споминал преди 7-8 години и от тогава кипи трескав бизнес тук. "Къщите се тресат нощем, ама вече свикнахме. И кмето сега не знаеме кой е. Преди беше Тошо, ама он умре и сега е нов. Къде да ходиме по тия години, па и пари нема", примиренчески философстват те. А комшията им Славчо Добренов ги допълва: "България стана грозилище от кариери."

Намираме кмета на селото Пламен Георгиев сред хората на мегдана. Той заяви, че при него жалба срещу Добри досега не е постъпвала. А бизнесменът по споразумение с общината в Перник всяка година кърпел пътя, по който се движат товарните му камиони. Управникът на селото е подал докладна до голямата община в града за паянтовия мост, по който се движат многотонажните камиони на фирмата. И който на практика свързва селото с главния път и другите села. Според кмета Владимиров бил готов винаги да помогне на кметството и да прати машините си при нужда. Местните хора твърдят, че предприемачът вече копаел инертни материали от ската на планината над селото. Кметът обаче се закле, че на територията на Кралев дол нямало такова нещо.

Такава трескава дейност обаче от години кипи у комшиите им - в село Студена. Оказа се, че сред регистрираните "копачи" в селото е и ЕТ "ДЛВ- Добри Владимиров", по информация на междуведомствена комисия, назначена от омбудсмана на републиката. Тя е установила, че през 2003 г. в района на с. Студена са предоставени след одобрение от Министерския съвет седем нови разрешения за търсене и проучване на строителни материали по реда на Закона за подземните богатства (от МОСВ - 5 броя и от МРРБ - 2 броя). На титулярите на тези разрешения са издадени седем удостоверения за търговски открития и съгласно чл. 29 от Закона за подземните богатства тези обекти подлежат на предоставяне на концесия за добив на строителни материали по право.

Местата, където се извършва незаконен добив на инертни материали, са известни на Регионална инспекция по околната среда и водите - София, многократно са извършвани проверки и са съставяни актове, но незаконните кариери продължават да функционират години наред. През последните години РИОСВ - София поетапно е установявала незаконен добив без предоставена концесия да се прави от ЕТ „Венцислав Йорданов - Надежда", от Бисер Василев Алексов, от ЕТ „ДЛВ - Добри Владимиров", от „Заводски строежи - 2" , които имали регистрирано търговско откритие, но нямали предоставена концесия.

Сред копаещите нарушители са и от „Хидрострой" ООД. Всички тези случаи са разследвани от полицията и прокуратурата. И какво от това, е правилният въпрос, който хората в двете села си задават денонощно. Обезверени, те никому не вярват, защото контролните органи проверяват, пишат някаква книжнина и до тук. Дейността на полулегалните кариери в селата продължава. Съгласно нормативната уредба РИОСВ - София осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по Закона за подземните богатства по отношение законосъобразността при експлоатация на кариерите в района на находище „Студена". Анализът на практиката от последните години показва, че РИОСВ трудно може да се справи сама и с предоставените в законодателството правомощия с незаконния добив на инертни материали в района.

Контролните органи на МОСВ не могат ефективно да прилагат принудителна административна мярка „спиране" на такива обекти. Защото в калпаво направения Закон за подземните богатства не е уреден механизъм за реда и начина за спиране на този вид дейност. Допуска се получаване на концесия, без да е извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) въпреки изискванията по Закона за подземните богатства (чл. 82, ал. 2) и Закона за опазване на околната среда.

На практика няма никаква съгласуваност, логика, свързаност и умност в действията на различните държавни институции при предоставяне на концесии и осъществяване на контрол върху добива на подземни богатства. Има една безумна мешаваци от хаотични постъпки и ярка демонстрация на приказката: "Куче влачи, диря няма". Също така има само файда за няколко нахъсани и хитри човеци, които печелят за сметка на съсипването на красивата природа в околността и от пълното безхаберие на местните и държавните чиновници, които слушкат и с години папкат от бюджетната хранилка.

Добри Владимиров: Днес всеки, който работи, пречи на онзи, който не работи

- Г-н Владимиров, от кога работи вашата инсталация в Кралев дол?
- От близо десет години. Правени са многократни измервания от компетентните органи, които ви показвам, и от тях става ясно, че всичко е в границите на нормите.

 

- Кой е правил замерванията?
- Пернишкото ХЕИ. Има оплаквания и че моите коли били разбивали пътищата. То всички коли ги разбиват, ама моите им пречели.

- А за това малко мостче, по което минават вашите товарни коли, нямате ли притеснения, че може да се срути?
- За десет години не е паднало. Повече го поврежда течащата вода от повредената канализация на селото, за което аз нямам вина. Просто знаете ли каква е ситуацията в държавата днес: този, който работи, пречи на онзи, който не работи, и той злослови. В период на безработица според мен всеки трябва да е благодарен, че има шанса някой да му даде работа.

- Вие на колко човека осигурявате дейност?
- На около 150.

- Откъде копаете инертните материали?
- Не ги копая. Купувам ги. От фирми в Студена, от автомагистрали, от "Заводски строежи".

- Тука какво ги правите - трошите ги?
- Пресявам ги, по-едрите се претрошават. За съжаление сега няма много работа. Аз съм работил десет пъти повече, отколкото сега.

- Хората от селото твърдят, че копаете инертни материали някъде нагоре по ската, имате ли концесия за това?

- Те твърдят много неща. 

- Но вие отричате?
- Не, не отричам. Да говорят, каквото искат. Преди година-две ме омаскариха в Студена, въпреки че си имах договор и т.н. Бил съм добивал незаконно, бил съм мутра и не знам още какви измишльотини. И то това съм го чул от хора на най-високо ниво в държавата.

- Но вие сте спокоен, защото си имате всякакви документи?
- Точно така.

- Кой ви даде позволение за монтаж на системата за трошене?
- Преди десетина години от общината в Перник, като са спазени всички отстояния и изисквания.

- Вярно ли, че сте близък на кметицата в града и тя ви защитава?
- Не е вярно. Не съм от нейната партия. Тя се води по акъла на протестиращите.

Кметът Росица Янакиева: МОСВ издава разрешителни за полурегламентиран добив

- Г-жо Янакиева, знаете ли колко са кариерите, разработени в село Студена за добив на инертни материали?
- В района на селото в момента действат седем кариери, като част от тях работят още от 60-те, 70-те, 80-те години на миналия век. Там кариери имаха "Заводски строежи", "Благоустройствени строежи", АМ "Хемус" и др. Разрешенията за разкриването на такива кариери и добив на инертни материали по смисъла на закона от над пет години не са дейности, които общината разпорежда.

- Това е вярно за кариерите, а за инсталациите за трошене на скални отломъци?
- Кариерите се разрешават с решение на МС и се предлагат обикновено от МРРБ. Така че всички тези позволения са дадени от тях.

- А инсталацията в Кралев дол, от която се оплакват хората там, кой я разреши?
- Доколкото зная това е пресевна инсталация, която е от преди десетина години най-малко и аз я заварих в моя мандат вече работеща. По-засегнати всъщност от последствията от нея са не хората в Кралев дол, а в Църква. Многобройни разговори сме водили със собствениците на инсталацията от "ДВЛ", но те имат перфектни документи и ние не сме органът, който може да ги санкционира. Виж, ако сега трябва да се монтира такава инсталация, то тогава можем да водим разговори и да не допуснем нова такава. Но вече съществуваща не можем да санкционираме - нямаме такива правомощия. Трябва да се обърнете към РИОСВ.

- И те са им издали законосъобразни документи, но това не успокоява хората, чиито къщи се тресат от каменоломната инсталация?
- Естествено, че не ги успокоява, но община Перник не разполага с механизми да прекрати такава дейност.

- Собственикът на фирмата Добри Владимиров преди минути обаче каза, че от общината тук са му издали разрешение за работа?

- Това не е направено през последните три години, откакто аз съм кмет. 

- А вие не можете ли да го прекратите, ако има официални жалби, постъпили от засегнатите хора от селото?
- Официални жалби много пъти са постъпвали, но не от Църква и Кралев дол, а от Студена. М. г. сме провели две срещи с концесионерите на кариерите, които трябва да ремонтират пътя, по който се движат техните коли и който е в много тежко състояние. Това е общински път, трябва също така да се провеждат мероприятия заради въздуха в района.

- Те отзивчиви ли са в този смисъл и ремонтират ли пътищата?
- Отзивчиви са, защото няма какво да правят - те ползват основно този път. Но отново повтарям - ние нямаме правомощия да спираме тяхната дейност. Имаше едно изменение в Закона за устройство на територията, с който бяха отнети правата на общините да налагат санкции върху такива дейности.

- Преди време и омбудсманът на републиката се е занимавал с този въпрос и комисията, свикана тогава от различни представители на институциите у нас, е препоръчала да се спре дейността на кариерите в Студена. Какво става, защо още работят?
- Продължава експлоатацията им. От нас искат само становища. Откакто аз съм кмет от три години, не сме издавали положително становище за разкриване на нова кариера.

- Като стопанин на района какво смятате, че е правилното решение на този проблем за хората, които живеят край кариерите - те са бедни, не могат да изоставят къщите си...

- Така поставен, въпросът ви не е много коректен. Какво значи много беден?! Тези хора работят, пътуват, това е личен избор в крайна сметка. По-скоро трябва да си изясним нещо друго, дали кариерата ще е в Студена, Вискяр, защото и за там е била дадена концесия, но ОбС я е спрял по тогава действащия закон, отпреди ЗУТ, е без значение. От някъде трябва да се добиват инертни материали, щом искаме да правим инфраструктура и пътища. Друг е въпросът, че това трябва да се прави по правила и норми, които са в българските закони и наредбите към тях, а оторизираните служби да им упражняват контрол.

- Хората казват, че в района произволно се копае, вие имате ли информация за това?

- Не, нямам такава информация за произволно копаене. Но това започва, когато МОСВ издаде разрешение за проучване, което е свързано с полурегламентиран добив, защото законът позволява, ако не ме лъже паметта, около 10 000 тона годишно, което си е едно много сериозно количество. 

- Говорят, че сте опънали политически чадър над Добри Владимиров и затова правел каквото си знаел, така ли е?
- Добри Владимиров никога не е бил член на партията, в която аз членувам. Той е член на "Сдружение за Перник", което беше един от основните опоненти срещу мен на изборите преди три години.

Автор: Аделина Делийска - „Новинар"

Снимки: Георги Пашков