"Нашите деца са най-красиви" - Фотоизложба в Студена

На първи Юни от 10.00 ч. НЧ „Светлина” с. Студена е организирана

Фотоизложба „Нашите деца са най-красиви” с фотоси на деца от с. Студена

Състоя ли се тази изложба? Качете снимки на сайта, та повече хора да видят!

Източник: http://www.pernik.bg/pdf/kult_programa_m_6_10.pdf