концесия за кариера край Студена

Министерския съвет разреши концесия от 35 години на пернишката фирма „Магстрой" ООД за добив на строителни материали от месност разположена в землищата на селата Студена и Витошко.

Предприятието е пернишко и е собственост на Валентин Чавдарски. Управител на фирмата пък е Магда Шишкова. Дружеството е с предмет на дейност проучване, проектиране, инженеринг, строителство, ремонт и поддръжка на сгради, съоръжения и пътища в страната и в чужбина, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, рекламна, информационна, проучвателна дейност, дизайнерство, художествено-приложна дейност, маркетингови услуги и консултации, компютърни и др.

Строителните материали „Магстрой" ще добива от находище, разположено в землищата на селата Студена и Витошко. Концесионната площ е с размер 229 386 кв. м. За 35 г. се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 2 682 715 лв., половината от които ще постъпват по бюджета на община Перник, а предвидените инвестиции да са 2 175 000 лв.

Източник: mirogled.com