Новини от Църква

Разпространи съдържание
За жителите на Църква и за всички, на които им харесва и са свързани с Църква, историята и съдбата на квартала! Регистрирайте се пишете и споделяйте свободно!
Обновен: преди 3 години 9 седмици

Поредният незаконен пункт за отпадъци от черни и цветни метали установен в Перник

Ср., 25/01/2017 - 18:05

Акцията е проведена вчера, от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР, Второ районно управление, РИОСВ и Общински инспекторат. Проверен е терен на улица. „Трайко Живков“ в квартал „Църква“, където са открити 12 автомобила излезли от употреба от марките „Мерцедес“, „Опел“, „Форд“ и „Пежо“. 46-годишният Р.Н., собственик на площадката не представил документи за дейност. Осем от намерените коли ще бъдат иззети. Започнато е досъдебно производство и процесуално-следствените действия продължават.

източник:градски вестник

Празникът в нашите сърца

Вт., 27/12/2016 - 20:46

Отново е Коледа. Празниците на всеки народ са неотменна част от неговата култура. Те съпътстват живота му и са плод на творческия му гений. В празниците хората се сближават по душа и сърце. Българският народ обича да свири, да пее, да играе.

прочети повече

"Традициите в моето семейство"

Пет., 23/12/2016 - 16:17

"Традициите в моето семейство" - час по Предприемачество във ІІ "б" клас при ХVІ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник.

Групата работи по Проект BG05M20P001-2.004-0004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ /ТВОЯТ ЧАС/”, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

прочети повече

Учениците от XVI ОУ с два златни медала от коледното математическо състезание

Пет., 23/12/2016 - 10:58

Учениците Теодор Славчов Тричков от I клас и Калоян Божидаров Кожухаров от III клас са наградени с грамоти и златни медали за класиране на първо място от коледното математическо състезание. С грамота е награден и ученикът Ивайло Валентинов Милетиев от V клас класиран на 4 място.

Протокол за ценови оферти по възложена обществена поръчка за доставка на гориво и сключен Договор

Вт., 22/12/2016 - 12:48

Протокол за ценови оферти по възложена обществена поръчка за доставка на дизел/газьол с код по КН 27101943 за нуждите на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Перник и сключен Договор

Националното състезание „VIVA Математика с компютър“ даде шанс на учениците за изява

Ср., 21/12/2016 - 13:53

XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ излъчи петима представители на националното състезание „VIVA Математика с компютър“, което се провежда два пъти годишно - през месеците декември и април. Общият брой на участниците в състезанието е близо 400, а успешно представили училището ни са Даниел Емилов и Кристиян Боянов от VI б клас и Данаил Русев, Ивета Росенова и Никита Симчова от VII а клас. Всички те получиха сертификат за участие.

прочети повече

Ученици взеха участие в Международно състезание по информатика

Пет., 16/12/2016 - 12:54

Ученици от XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ за поредна година участваха в състезанието "Бобър-България", което е част от Международното състезание "Бобър" за ученици в областта на информатиката и компютърната грамотност.
В България състезанието се организира от Съюза на математиците и Института по математика и информатика при Българска академия на науките. Провежда се за две възрастови групи - 6-7 клас и 8-9 клас.

прочети повече

Протокол за провеждане на процедура чрез събиране на оферти за обществена поръчка

Вт., 06/12/2016 - 10:22

Протокол за провеждане на процедура чрез събиране на оферти - обява с предмет: "Доставка на дизел/газьол с код по КН 27101943 за нуждите на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Перник", обявена в Агенцията за обществени поръчки.

Отлично представяне на математически турнир

Вт., 01/12/2016 - 12:34

Ученикът Теодор Славчов Тричков от I б клас на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" спечели бронзов медал за отлично представяне в деветия софийски математически турнир за малки таланти, който се проведе в Детска академия на науките, изкуствата и спорта, гр. София.

Етичен кодекс на училищната общност

Вт., 22/11/2016 - 15:44

Етичен кодекс на училищната общност на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Перник.

Обява за обществена поръчка

Вт., 22/11/2016 - 13:54

Обява за обществена поръчка за "Доставка на дизел/газьол с код по КН 27101943 за нуждите на ХVІ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Перник”.

Заповед за прекратяване на обществена поръчка

Вт., 22/11/2016 - 10:24

Заповед за прекратяване на обществена поръчка

Ценово предложение за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Вт., 17/11/2016 - 14:09

Ценово предложение за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на газьол за отопление, маркиран-червен за нуждите на ХVІ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Перник.

Предложение за изпълнение на поръчката

Вт., 17/11/2016 - 14:07

Предложение за изпълнение на поръчката.

Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Вт., 17/11/2016 - 14:05

Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на газьол за отопление, маркиран-червен за нуждите на ХVІ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Перник.

Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Вт., 17/11/2016 - 14:03

Декларация за приемане на условията в проекта на договор.

Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП

Вт., 17/11/2016 - 14:02

Декларация за липса на пречки за участие в процедура по Закона за обществените поръчки.

Декларация за срок на валидност на офертата

Вт., 17/11/2016 - 13:59

Декларация за срок на валидност на офертата

Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Вт., 17/11/2016 - 13:58

Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Указания за изготвяне на оферта за участие в обществена поръчка

Вт., 17/11/2016 - 13:56

Указания за изготвяне на оферта за участие в обществена поръчка за „Доставка на газьол за отопление, маркиран-червен за нуждите на ХVІ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. Перник”.