Slide Show:STUDENA

Питейният водоизточник на Перник язовир Студена е в норма

 Нивото се покачва, но все още е далеч от критичния максимум. Опасност от преливане няма, съобщи шефката на ВиК Искра Златанова. В момента обемът на водоема е 17 161 900 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м. Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

Търг с тайно наддаване ще реши коя от две фирми мераклии ще вземе под наем опустялото 168-годишно училище в село Студена

„А.П.Ж. Едюкейшън тръст България” ООД и сдружение с нестопанска цел „Глобал Едюкейшън Сървисис” искат двуетажната монолитна постройка на най-старото светско учебно заведение в региона. Както реши преди няколко месеца ОбС, предназначението на сградата не се променя и двете организации ще я използват за образователни дейности.

Приятни мигове с Надежда Захариева и Александър Александров-Алекс

 

     Макар и малобройна, публиката, която дойде на организираната от Читалището среща с голямата българска поетеса Надежда Захариева и певеца Алекс, се наслади на вълнуващи мигове.Атмосферата бе много приятна и задушевна.

Всички наистина се забавляваха.

Школото под наем

Вчера местните законотворци приеха отчетите за миналата година и програмите за бъдеща работана КСМД и читалищата, дадоха съгласието си кметът Росица Янакиева да сключи договори за краткосрочни заеми заради изпълнението на спечелени, важни за развитието на общината проекти.

Сериозен проблем назрява с ромските семейства, които преди 4 години бяха заселени в село Студена

Сериозен проблем назрява с ромските семейства, които преди 4 години бяха заселени в село Студена, за да не се закрие училището, алармира кметът Красимир Кирилов. На адреса, който обитават, е регистриран само един човек, като фамилията набъбва до 20-ина души, въпреки че училището вече е закрито. Ромските семейства обитават сграда, предназначена за работниците, които са строили язовир Студена.

Шест бракониерски мрежи от Студена

Извадените от язовира мрежи са с обща дължина 300 метра. В тях не е имало уловена риба. Инспектори от сектор "Рибарство и контрол" в местното представителство на агенцията са съставили протокол срещу неизвестен извършител. Бракониерска мрежа е открита и при проверка с катер на язовир "Пчелина" край Ковачевци. Тя е с дължина 30 метра и също е била празна. Мрежата е иззета и е съставен протокол.

Списък с одобрените за помощи от Междуведомствената комисия за село Студена

За предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия,

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ РЕШИ:

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в с.Студена за периода 25.02–03.03..2013 г.

На 25.02.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - с. Студена - мах. „Превалец“

 

На 25.02.2013 г. /11.00-13.00 ч/ - с. Студена - мах. „Чифлика“

 

На 25.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Студена - мах. „Барбеш“

 

На 25.02.2013 г. /15.00-16.30 ч/ - с. Студена - мах. „Опашийница“

 

Разпространи съдържание