КОРСНЕТО в ОУ Васил Лесвки, с. Студена ...

"Здрасти, Копче!" ... така се обръщаха съучениците ми в училище ... и така и ме посрещнаха учениците в Основно училище Васил Левски .. даже излязох на черната дъска: 

беше страхотно изчивяване!