Ремонтират съоръженията на язовир Студена за първи път 60 години след пускането

Стената на язовир „Студена” удържа земетресение. Това се говори в селото , дало името на водоема, още от времето на изграждането му. Хората си живеят спокойно край язовира, защото в паметта им е закодирано, че преди 60 години строителите са били отговорни, а проектантите са избрали най-надеждната технология. Стената е направена на сегменти и на времето там зрееха сирене и кашкавал и отлежаваха коняци.яз. „Студена” В нощта на земетресението от 22 май 2012 г. с епицентър Перник първият слух, който тръгна сред паниката, предизвикана от труса беше, че стената се е спукала. И като всеки слух мълвата се разпространи мълниеносно и народът, натоварен на личните коли, се самоевакуира по високите места около Перник, за да отърве и наводнение след земния трус. Стената на яз. „Студена” отвътре; Стената на яз. „Студена” отвътре; Твърдението беше опровергано още в нощта на земетресението. Местната власт и медии отидоха до съорежението и разсеяха слуха, но страхът остана. Година след земетресението зам. министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев изпусна пред медиите реплика, че по време на земетресението стената се е спукала. Наложи се отново да се обяснява, че това не е истина и последователно подготвяната рехабилитация на водоема не е по тази причина. За ремонта се говори поне от 12 години. Вече почти 60 години язовир «Студена» е основният източник за водоснабдяване на Перник и съоръженията му само са поддържани, но не са рехабилитирани. Строежът на язовир „Студена” 1954г. Снимка: Държавен архив - Перник Строежът на язовир „Студена” 1954г. Ремонтът на стената и другите съоръжения е включен като обект в проект за развитие на общинската инфраструктура, за който се предвижда финансиране съгласно заемно споразумение между българското правителство и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), подписано на 1 февруари 2010 г. и ратифицирано от Народното събрание на 16 април 2010 г. В края на същата година правителството одобри проект на писмо до МБВР, с което предлажи изменение на заемното споразумение. По силата на документа, проектът трябва да се изпълнява в периода 2010-2015 г., а погасяването на заема да стане между 2017 г. и 2028 г. Общата стойност на проекта е 101 199 375 евро, като 81 млн. евро са заем от МБВР, а останалата част от сумата – национално съфинансиране и включва проектирането и строителството на три нови язовира – „Пловдивци“, „Нейковци“ и „Луда Яна“, както и рехабилитацията на язовир „Студена“. Като отделен компонент в него е включено изготвянето на регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация за територията на цялата страна. През лятото на 2010 година експерти правиха обследване на язовира и в доклада им беше записано, че язовирът се поддържа в добро състояние и е надежден. Схемата на язовир „Студена” включва: бетонна язовирна стена с челен преливник и енергогасител, водовземна кула, напорен тръбопровод, водно-електрическа централа, деривационен канал след ВЕЦ. Обемът му е 25,2 млн.m3. След тръжни процедури по правилата на Световната банка през юли 2012 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа договор за обследване, проектиране и изготвяне на тръжна документация за язовир „Студена“ с фирма «Свеко Енергопроект.» По договор фирмата беше задължена да изработи детайлна оценка и анализ на текущото състояние на стената и съоръженията и на проект за рехабилитация, както и да изготви тръжни документи, количествено-стойностни сметки и работни чертежи за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности. Срокът за реализацията им беше лятото на 2013 г., а всички дейности трябваше да приключат до лятото на 2015 г. В ремонта на язовира „Студена“ се предвиждаше да бъдат заложени рехабилитация на язовирната стена и прилежащите й съоръжения- инжектиране на контактната зона в инжекционна галерия, инжектиране на бетона, контрол на инжекционната завеса, възстановяване дренажни сондажи, дълбочинно третиране на бетона с циментови и полимерни състави, торкретиран ...

източник:gradski.org