Разрешение за проучване на възможностите за добив на подземни богатства – строителни материали, ще получи фирма „Хидробетон“ ООД

Решение за това взе правителството на заседание в сряда. Ще бъде проучвана пернишкото село Студена. Разрешението се дава за срок от една година. Минималният очакван размер на инвестициите е над 35 хил. лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 3550 лв. Фирма „Хидробетон“ ООД е регистрирана през 2000г. От създаването си се занимава с производство на бетони и циментови замазки, транспортиране до обекта и полагане с бетонопомпи. С оглед оптимизиране на разходите чрез намаляване на траспортното разстояние и ускоряване на доставките, както и с цел постигането на по-голяма гъвкавост при обслужване на клиентите, бетоновите възли са разположени, така че максимално да покрият територията на градовете София, Пловдив, Плeвен. Общо логистично-производствени центрове са 9 като един от тях е в Стопански двор в Радомирското село Дрен. Принципно проучването на възможностите за добив, особено в района на Студена е чисто формално и на практика това си е отваряне на нова кариера. От години се говори за нуждата от комплексна оценка за въздействие върху околната среда в района, където кариерите са с фронт върху цялата планина, но такова скъпо мероприятие държавата не предприема, а „кариеристите” нямат интерес от него.

Източник: http://gradski.org/archives/43509 | Градски вестник - Перник