Блог admin

За Гърция през Студена, ако не ви се обикаля през Радомир

Леките коли ще могат да преминават през паважния път на Студена, за да излязат през пернишкия кв. Църква и детелината за София. Спирането на Е-79 край Драгичево е заради строежа на кръговото на новия аутобан „Люлин". С него той ще се включва в шосето за Гърция.

Tерор върху живота и къщите в Студена и Кралев дол

Мърлява администрация и калпаво законодателство позволяват безогледно разкопаване, добиване на инертни материали и терор върху живота и къщите в Студена и Кралев дол

Разпространи съдържание